Discord Facebook Reddit YouTube
เล่นแล้วรับไปเลย! สัมผัสความตื่นเต้นของ TCG เชิงกลยุทธ์ของแท้
ดาวน์โหลด
ตอนนี้!

เกม

left right

LORDCOIN

รับ 'Lord Coin' สกุลเงินดิจิทัลใหม่ที่สร้างโดยแพลตฟอร์ม
WEMIX พร้อมสร้างอาณาจักรของท่านไปพร้อมๆ กัน!
เรียนรู้เพิ่มเติม

Lord Coin

สินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินในเกม
(Runestone) เพื่อแลกเปลี่ยนผ่านแอพ Play Wallet(WEMIX) ได้

Runestone

สามารถรับสกุลเงินที่เทพเจ้าใช้ Runestone ได้จากกิจกรรมภายในเกม เช่น การสะสม, เควสรายวัย ฯลฯ
Runestone มีความสำคัญต่อการสร้างสิ่งก่อสร้างและฮีโร่ในอาณาจักรของท่าน
แลกเปลี่ยน Runestone ของท่านเป็น Lord Coin ผ่าน Exchange Post ภายในเกม

Kingdom Hunter
ขั้นตอนการเล่นเพื่อรับ

Kingdom Hunter

Runestone
Lord Coin

Play Wallet (Wemix)

Wemix Credit
Wemix
Cryptocurrency
Exchange